Hugo Kołłątaj – Do Stanisława Małachowskiego… Anonima listów kilka – Program reform

Rozprawa Hugo Kołłątaja Do Stanisława Małachowskiego (…) Anonima listów kilka jest zbiorem listów zawierających propozycje reform, które powinien uchwalić Sejm Wielki.

Do najważniejszych postulatów Kołłątaja należały:

  1. zniesienie liberum veto;
  2. wprowadzenie dziedziczności tronu;
  3. konieczność stworzenia rządów republikańskich, opartych na antymagnackim sojuszu szlachecko-mieszczańskim
  4. powierzenie władzy wykonawczej ministerstwom
  5. utworzenie dwóch izb w sejmie – jednej dla szlachty, drugiej dla mieszczaństwa
  6. domaga się wolności osobistej dla chłopa – zniesienie poddaństwa
  7. przeprowadzenie reformy podatkowej
  8. utworzenie licznej i dobrze uzbrojonej armii, która byłaby w stanie zapewnić bezpieczeństwo Rzeczpospolitej
  9. postuluje rozwój rzemiosła i handlu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *