Posts Tagged: ignacy krasicki

Ignacy Krasicki – Przyjaciele – Opis postaci

W bajce Ignacego Krasickiego Przyjaciele wystąpiły następujące postacie: zajączek – miły, powszechnie lubiany, grzeczny, życzliwy, sympatyczny koń – lekceważy cudze kłopoty, obojętny wół – przedkłada własne przyjemności nad obowiązki wobec przyjaciół, obłudny, samolubny kozioł – lekkomyślny, obłudny, nieszczery, egoistyczny, obojętny…Całe wypracowanie →

Ignacy Krasicki – Monachomachia – jako poemat heroikomiczny

Monachomachia czyli wojna mnichów Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym. Termin ten nadaje się utworom poetyckim, które parodiują (żartobliwie naśladują ) eposy bohaterskie. Efekt komiczny uzyskiwany jest w tego typu utworach przez zestawienie heroicznych bojów, niezwykłych przygód z bardzo miernymi, często wręcz śmiesznymi…Całe wypracowanie →