Posts Tagged: sejm wielki

Hugo Kołłątaj – Do Stanisława Małachowskiego… Anonima listów kilka – Program reform

Rozprawa Hugo Kołłątaja Do Stanisława Małachowskiego (…) Anonima listów kilka jest zbiorem listów zawierających propozycje reform, które powinien uchwalić Sejm Wielki. Do najważniejszych postulatów Kołłątaja należały: zniesienie liberum veto; wprowadzenie dziedziczności tronu; konieczność stworzenia rządów republikańskich, opartych na antymagnackim sojuszu…Całe wypracowanie →

Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła – Bohaterowie

Bohaterowie komedii Juliana Ursyna Niemcewicza Powrót posła dzielą się na pozytywnych- zwolenników reform: Podkomorzy, Podkomorzyna, Walery, Teresa i negatywnych- konserwatystów: Starosta, Starościna i Szarmancki. – Podkomorzy – przedstawiciel drobnej szlachty, urzędnik ziemski, ojciec trzech synów, m.in. Walerego, zwolennik stronnictwa patriotycznego….Całe wypracowanie →