ekonomia

Historia myśli ekonomicznej – Ekonomia przedklasyczna, starożytność

W starożytnej Grecji i Rzymie ekonomia (ekonomia przedklasyczna) jako nauka nie odgrywała znaczącej roli i nie przykładano do niej dużej wagi. Podstawową działalnością społeczności starożytnych było rolnictwo, siłę roboczą stanowili niewolnicy zaś gospodarstwo domowe uznawane było za podstawową jednostkę produkcyjną. Centrum…Całe wypracowanie →

Próg rentowności

Próg rentowności, nazywany również punktem wyrównania, ukazuje minimalną wielkość produkcji, przy której firma będzie w stanie pokryć wszystkie koszty stałe i zmienne. Innymi słowy, jest to punkt, przy którym wynik finansowy przedsiębiorstwa wynosi 0. Q=FC/(P-VC) Chcąc zmniejszyć próg rentowności, przedsiębiorstwo musi…Całe wypracowanie →

Analiza marginalna w przedsiębiorstwie

Analiza marginalna (SAMUELSON 1998) jest jedną z metod pozwalającą wyszukać optymalny wariant wyboru w przedsiębiorstwie. Jak podaje Samuelson, w analizie marginalnej rozpatrujemy niewielkie zmiany decyzji badając czy dana zmiana przyczyni się do osiągnięcia założonego celu w większym stopniu. Założenia w analizie…Całe wypracowanie →

Fazy procesu decyzyjnego

Fazy procesu decyzyjnego (SAMUELSON 1998) możemy podzielić na 6 etapów: Zdefiniowanie problemu – zastanawiamy się na czym polega problem, kto powinien podjąć decyzję. Zwracamy uwagę na otoczenie oraz kontekst decyzyjny. Określenie celu – odpowiadamy na pytanie: co jest celem przedsiębiorstwa,…Całe wypracowanie →

Podaż pieniądza w gospodarce

Podaż pieniądza w gospodarce, czyli jego ilość w obiegu ustala się w postaci argegatów pieniężnych. Są to innymi słowy mierniki podaży pieniądza. Agregat M1 to najbardziej płynny agregat pieniężny. W jego skład wchodzi gotówka w obiegu oraz depozyty bieżące. Należy…Całe wypracowanie →

Formy współczesnego pieniądza

Wyróżniamy trzy formy współczesnego pieniądza: pieniądz gotówkowy pieniądz bezgotówkowy pieniądz elektroniczny Pieniądz gotówkowy to banknoty i monety emitowane przez bank centralny danego kraju, a będące w posiadaniu osób fizycznych i przedsiębiorstw. Ze względu na formę pieniądz gotówkowy dzielimy na: banknoty…Całe wypracowanie →

Funkcje pieniądza i jego pojęcie

Wyróżniamy następujące funkcje pieniądza: – pośrednik wymiany – pośredniczy w wymianie dóbr. Funkcja ta sprawowana jest dobrze jeśli pieniądz  jest powszechnym ekwiwalentem, akceptowanym zmiennikiem towarów – środek płatniczy – pieniądz posiada moc zwalniania z zobowiązań. Np. obywatel spłaca zobowiązania podatkowe…Całe wypracowanie →