Posts Tagged: adam mickiewicz dziady cz. III

Juliusz Słowacki – Kordian – Kordian jako utwór polemiczny z Dziady cz. III Adama Mickiewicza

Główne punkty sporne między Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim: mesjanizm i prometeizm mesjanistyczna idea Adama Mickiewicza miała uśpić naród. Juliusz Słowacki przedstawił inny sposób ocalenia Polski – walkę narodowo-wyzwoleńczą W monologach trzech osób Prologu przedstawia Juliusz Słowacki trzy różne wizje…Całe wypracowanie →