Posts Tagged: jak pisać wypracowanie maturalne

Matura pisemna rozszerzona – opowiadanie – ocena treści – angielski

Przy ocenie opowiadania na maturze z angielskiego, egzaminator bierze pod uwagę następujące kwestie: – zgodność wypowiedzi (opowiadania) z tematem – stworzenie przez zdającego tła akcji (czas, miejsce, bohaterowie) – odtworzenie poszczególnych akcji prowadzących do wydarzenia głównego – opisanie wydarzenia głównego…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – opowiadanie – język – angielski

Język opowiadania na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym musi być przede wszystkim różnorodny! Zdający musi wręcz wykorzystać cały repertuar środków językowych. Potrzebne są żywe opisy, ciekawe ukazanie ciągu wydarzeń, oddanie atmosfery opowiadania. Dodatkowo, opowiadania zazwyczaj dotyczą zdarzeń, które…Całe wypracowanie →