Posts Tagged: juliusz słowacki

Juliusz Słowacki – Testament mój – Wymień polecenia testamentowe jakie poeta przekazuje przyjaciołom i Polakom

Testament Juliusza Słowackiego przekazuje: informacje o pochówku wskazówki dla przyjaciół: – mają przekazać potomnym, że Ojczyzna była mu droga – mają przekazać potomnym, że talent poetycki odziedziczył po sławnych Polakach – mają przekazać potomnym, że zawsze służył Polsce zarówno w…Całe wypracowanie →

Juliusz Słowacki – Testament mój – Jak można określić postawę podmiotu lirycznego w utworze Testament mój?

Podmiot liryczny w utworze Juliusza Słowackiego Testament mój, wyraża swoje przewidywania na temat losów własnej spuścizny literackiej. W ówczesnych czasach jest bowiem nierozumiany. Ma jednak nadzieję, że w przyszłości będzie pełnił funkcję wychowawcy młodego pokolenia – prawdziwych patriotów. Osoba mówiąca…Całe wypracowanie →

Juliusz Słowacki – Testament mój – Jakie cele i zadania stawia przed narodem podmiot liryczny i co ma w tym pomóc?

Podmiot liryczny, w utworze Juliusza Słowackiego Testament mój, prosi naród, a właściwie tych, którym nie są obojętne losy Ojczyzny, aby starali się wpajać patriotyzm, miłość do kraju oraz odwagę walki o jej dobro jak największym rzeszom Polaków. Prosi również, aby…Całe wypracowanie →

Juliusz Słowacki – Hymn Smutno mi Boże – Gdzie znajduje się podmiot liryczny, co jest powodem wybuchu jego uczuć, jakie przejawia uczucia?

Gdzie znajduje się podmiot liryczny? Podmiot liryczny w hymnie Juliusza Słowackiego Smutno mi Boże znajduje się daleko od rodzinnego kraju, od tego, co jest mu bliskie i drogie. W jakim otoczeniu przebywa (środki stylistyczne, które budują to otoczenie)? Podmiot liryczny…Całe wypracowanie →