Młoda Polska

Wesele Bohaterowie. Postacie realistyczne – Stanisław Wyspiański

Wesele Bohaterowie: Pan Młody– Lucjan Rydel (1870-1918), poeta, dramaturg, pisarz, przyjaciel Wyspiańskiego. Zachwyca się urodą wiejskiego krajobrazu, zafascynowany jest chłopami, ich tężyzną fizyczną i zdrowiem. Garnie się do życia na wsi, poślubił chłopkę. Jest typowym przykładem ludomana. Swoje dotychczasowe życie…Całe wypracowanie →

Wesele – Fantastyczne osoby dramatu – zjawy – Stanisław Wyspiański

Widmo– uosobienie niespełnionej miłości, duch zmarłego narzeczonego Marysi, artysta z Francji, Ludwik de Laveaux. Przypomina dziewczynie o uczuciach, jakie ich łączyły, że mogła zostać jego żoną. Skarży się na brak ciepła i miłości. Pomimo, że dziewczyna nadal o nim myśli, jest jednak świadoma, że…Całe wypracowanie →

Wesele – Jak Wyspiański widzi możliwość zrywu narodowowyzwoleńczego?

Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ówczesne społeczeństwo jest zdolne podjąć walkę narodowowyzwoleńczą. By było to możliwe, potrzebna jest narodowi jedność oraz społeczna solidarność.  Właśnie w bronowickiej chacie zebrali się przedstawiciele obu reprezentatywnych warstw narodu: inteligencja i…Całe wypracowanie →

Wesele – Obraz inteligencji – Stanisław Wyspiański

Dramat Stanisława Wuspiańskiego Wesele ukazuje krytyczny obraz inteligencji polskiej końca XIX wieku. Środowisko inteligencji wykazuje zupełne niezrozumienie zarówno wsi, jak i chłopstwa. Z pogardą odnosi się do mieszkańców wsi, lekceważy ich, ignoruje problemy chłopów. Ślub inteligenta z chłopką nie jest przejawem prawdziwego…Całe wypracowanie →

Stanisław Wyspiański – Wesele – Obraz chłopów. Wieś polska w okresie Młodej Polski na podstawie Wesela

Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele mniej krytycznie potraktował ocenę chłopów, niż inteligencji. Chłopi są świadomi przynależności do polskości, pragną niepodległości i chcą o nią walczyć, a w inteligencji widzą przywódców.  Mieszkańcy wsi mają poczucie własnej wartości, są ciekawi świata, interesują…Całe wypracowanie →