język niemiecki

Stopniowanie przymiotników i przysłówków – Niemiecki gramatyka

Jeśli chcemy stworzyć stopień wyższy jakieś przymiotnika lub przysłówka musimy dodać do niego końcówkę -er. Przykładowo: attraktiv – attraktiver (bardziej aktrakcyjny) Jeśli interesuje nas stworzenie stopnia najwyższego, dodajemy przed słówkiem am oraz końcówkę -sten. Przykładowo: schnell –  am schnellsten (najszybszy)…Całe wypracowanie →