Posts Tagged: zbigniew herbert

Literatura współczesna – pokolenia literackie

Pokolenie literackie – to grupa pisarzy, artystów i krytyków urodzonych niemal w tym samym czasie, niemająca formalnego charakteru. Łączy ich przeżycie pokoleniowe, poczucie wspólnych ideałów artystycznych oraz wspólna walka z przedstawicielami wcześniejszych kierunków literackich Pokolenie Kolumbów, rocznik 1920 – grupa…Całe wypracowanie →

Zbigniew Herbert – Biografia

Zbigniew Herbert urodził się w 1924 r., a zmarł w 1998 r. Wielki polski poeta uhonorowany międzynarodowymi nagrodami. Autor znakomitych tekstów o sztuce i dramatopisarz. Urodził się we Lwowie. Jako piętnastolatek założył organizację patriotyczną Biały Orzeł. Później studiował polonistykę na…Całe wypracowanie →

Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito – Interpretacja

Wiersz Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito jest przykładem liryki refleksyjnej. Ma charakter manifestu, wyznania i modlitwy. Podmiotem lirycznym jest osoba, którą możemy nazwać mistrzem, nauczycielem znającym tajemnice życia. Próbuje przekazać nam wiele rad i ostrzeżeń. Wiersz posiada wiele środków stylistycznych,…Całe wypracowanie →