Posts Tagged: mickiewicz pan tadeusz

Pan Tadeusz – Różnice w opowiadaniu Gerwazego a opowiadaniu Jacka Soplicy – Adam Mickiewicz

Jacek Soplica, bohater epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, miał sprzeczną opinię co do rozwoju wydarzeń w porównaniu do wersji Gerwazego. Mężczyzna pochodził ze średnio zamożnej szlachty, chociaż według klucznika nie posiadał nic prócz kawałka roli. Jacek Soplica twierdził, że Stolnik…Całe wypracowanie →

Pan Tadeusz – Przemówienie Gerwazego – Adam Mickiewicz

Przemówienie Gerwazego: Wstęp – wzbudzenie zainteresowania słuchacza Rozwinięcie – dzieje Stolnika i jego zamku Zakończenie – ocena Stolnika Gerwazy, kiedy opowiada dzieje Horeszków używa zdań wielokrotnie złożonych. Wykorzystuje wówczas głównie przymiotniki i rzeczowniki. Kiedy zaś relacjonuje przebieg bitwy wykorzystuje pojedyncze…Całe wypracowanie →

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Obyczaje przedstawione w Panu Tadeuszu

Obyczaj – powszechnie przyjęty, umowny, najczęściej utwierdzony tradycją sposób postępowania w danych okolicznościach właściwy pewnej grupie ludzi, charakterystyczny dla danego terenu, okresu itp., obyczaj to innymi słowy zwyczaj. Obyczaje przedstawione w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza: polonez opowiadanie legend słuchanie koncertu…Całe wypracowanie →

Pan Tadeusz – Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego – Adam Mickiewicz

Jacek Soplica, bohater utworu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, a późniejszy ksiądz Robak, jest przykładem bohatera romantycznego nowego typu. Jest postacią dynamiczną, zmieniającą się w czasie akcji. Tak burzliwe były jego dzieje i tak wielkie przemiany wewnętrzne, że jego biografia to charakterystyka…Całe wypracowanie →