Posts Tagged: władysław reymont

Władysław Reymont – Chłopi – Charakterystyka Jagny

Jagna, bohaterka powieści Władysława Reymonta Chłopi to dziewiętnastoletnia dziewczyna, najbogatsza i najpiękniejsza panna we wsi. Posiadała artystyczną duszę, była wrażliwa na kolory, muzykę, obdarzona zdolnościami plastycznymi. Najpiękniej we wsi zdobiła chatę, wykonywała piękne wycinanki i kraszanki.  Matka, stara Dominikowa faworyzowała córkę,…Całe wypracowanie →

Władysław Reymont – Chłopi – jako epopeja chłopska

Powieść Władysława Reymonta Chłopi nazwana została epopeją chłopską, zawiera bowiem wiele cech tego gatunku literackiego: – rozległy i wszechstronny obraz społeczeństwa, w przełomowym momencie historycznym. Przełom XIX i XX wieku to budzenie się świadomości klasowej i społecznej chłopów, poczucie krzywdy społecznej…Całe wypracowanie →

Władysław Reymont – Chłopi – Obraz życia wsi

Powieść Władysława Reymonta Chłopi przedstawia wielobarwny, realistyczny obraz wsi polskiej, jej stosunków z dworem i kościołem i wszystko, co dotyczy społeczności lipeckiej- chłopską codzienność, ciężką pracę, święta, rozrywki, zwyczaje. Ukazuje rozwarstwienie społeczne wsi, wzajemną zależność chłopów, ich stosunki. Wieś podzielona jest…Całe wypracowanie →