Posts Tagged: adam mickiewicz dziady cz. III

Adam Mickiewicz – Dziady cz. III – Mesjanizm. Widzenie księdza Piotra. Ciemiężcy i ciemiężyciele.

Największym przesłaniem III cz. Dziadów Adama Mickiewicza jest idea mesjanizmu. Mesjanizm to porównanie cierpień Polski do cierpienia Jezusa. Istota mesjanizmu zawarta jest w przekonaniu o niezwykłym posłannictwie wybranego narodu polskiego do zbawienia ludzkości i wyznaczenia mu roli Mesjasza Narodów, cierpiącego niewinnie…Całe wypracowanie →