Posts Tagged: zygmunt august

Odrodzenie w Polsce

Polski renesans trwał od połowy XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku. Największy i najwspanialszy okres rozkwitu polskiego odrodzenia przypada na wiek XVI, nazwany złotym wiekiem kultury polskiej. Było to za panowania króla Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta…Całe wypracowanie →

Polscy królowie elekcyjni

1. Henryk III Walezy (1551-1589) – ostatni z francuskiej dynastii Walezjuszów, jednej z gałęzi Kapetyngów. W latach 1573-74 król Polski, zwany wówczas Henrykiem Walezym. Od 1574 r. król Francji jako Henryk III. 2. Stefan Batory (1533-1586) – książę Siedmiogrodu, wybrany…Całe wypracowanie →

Historia gospodarcza Polski – czasy nowożytne

– XV i XVI w. – uzależnienie Europy Zachodniej od importu żywności z Europy Wschodniej. Doszło do reufedalizmu – powrót do prymitywnych form feudalizmu jak pańszczyzna, wolność osobista chłopów została ograniczona. Szlachta wyraźnie rozszerzyła swoje kompetencje. Polska, eksporter zboża, spławiała…Całe wypracowanie →