Posts Tagged: Mit o Dedalu i Ikarze

Mit o Dedalu i Ikarze – Problematyka. Symbolika imion Dedal i Ikar

Mit o Dedalu i Ikarze jest symbolem tęsknoty człowieka do wolności, niezależności, swobody działania, tęsknoty za rodzinnym krajem. Jednocześnie przestrzega przed zbytnim docenianiem samego siebie, ślepą wiarą we własne możliwości, przed pychą. Takie cechy charakteru często prowadzą do upadku i porażki. Dedal jest wzorem wytrwałości w…Całe wypracowanie →

Mit – pojęcie, podział, rola oraz związki frazeologiczne mające źródło w mitologii

1. Pojęcie mitu: Mit – to opowieść przedstawiająca wierzenia dawnych społeczności. Pełni głównie funkcję poznawcze i światopoglądowe. Stara się wyjaśnić zagadnienia dotyczące pochodzenia świata i człowieka, ingerencji bogów w losy ludzkie. Mity mają charakter przypowieści – bowiem realia czasu i…Całe wypracowanie →