Posts Tagged: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Kolejną organizacją, z którą ściśle współpracuje WTO jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Hoekman, Kostecki 2011). MFW uznawany jest za największą, światową organizację finansową. Powołany została na konferencji w Bretton Woods w 1944 r., zaś w 1947 r. wszedł w życie jako…Całe wypracowanie →

Organizacja Narodów Zjednoczonych – jako organizacja międzynarodowa w dziedzinie handlu międzynarodowego obok WTO

Obok WTO wyróżniono wiele innych organizacji międzynarodowych zajmujących się handlem międzynarodowym. Należą do nich m.in. poszczególne organy ONZ, takie jak Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) (Hoekman, Kostecki 2011). Powołana w…Całe wypracowanie →