Posts Tagged: biblia

Biblia – Cechy stylu biblijnego

Cechy stylu biblijnego: – paralelizm składniowy – powtarzanie pewnej konstrukcji składniowej – prostota składniowa – używanie imiesłowowych równoważników zdań z imiesłowowym zakończeniem na -łszy, -wszy – występowanie powtarzalnych spójników – umieszczenie przydawki wyrażonej zaimkiem typu mój, twój, jego – przewaga zdań…Całe wypracowanie →

Biblia – Psalm 1 – Dwie drogi życia – Interpretacja

Psalm 1 – Dwie drogi życia jest psalmem o charakterze dydaktycznym, wskazuje człowiekowi właściwą drogę w jego postępowaniu. Psalm przedstawia więc dwie przeciwstawne osoby: człowieka błogosławionego, szczęśliwego, bezgranicznie ufającego Bogu. Właśnie taki człowiek sprawiedliwy, kroczący prawą drogą porównany jest do…Całe wypracowanie →

Biblia – Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka – Interpretacja

Psalm 8 – Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka ma charakter pochwalny i mądrościowy, uwielbiający Boga za wspaniałe dzieło stworzenia świata i człowieka. Jest komentarzem do tekstu Księgi Rodzaju. Podmioty liryczny zastanawia się i zadaje Bogu pytanie, dlaczego człowiek tak…Całe wypracowanie →