Posts Tagged: witkiewicz szewcy

Szewcy – Realizacja teorii czysta forma – Stanisław Witkiewicz

Dramat Stanisława Witkiewicza Szewcy jest próbą realizacji teorii tzw. czysta forma, można w nim odnaleźć kilka elementów tej koncepcji. Utwory w czystej formie charakteryzują się tym, że oddziaływają na odbiorcę głównie swą kompozycją, czystą konstrukcją poszczególnych elementów, a dopiero później treścią…Całe wypracowanie →

Szewcy – Problematyka – Stanisław Witkiewicz

Dramat Stanisława Witkiewicza Szewcy ukazuje pesymistyczny pogląd autora na przyszłość ludzkości. Witkacy uważał, że cywilizacja europejska, zarażona komunizmem i faszyzmem zmierza w złym kierunku. Rozwój społeczny i postęp cywilizacyjny spowodował upadek religii, która dostarczała przeżyć metafizycznych, moralności i sztuki. Sądził,…Całe wypracowanie →

Szewcy – Obraz społeczeństwa w Szewcach – Stanisław Witkiewicz

Bohaterowie dramatu Stanisława Witkiewicza Szewcy dzielą się na kilka grup społecznych: arystokracja – reprezentowaną przez księżną Irinę Wsiewoładowną, kobietę demoniczną, zepsutą, zmysłową, niszczącą mężczyzn burżuazję i inteligencję – której przedstawicielem jest prokurator Robert Scurvy przedstawicieli rzemiosła – reprezentowany przez majstra…Całe wypracowanie →