Posts Tagged: utarg marginalny

Analiza marginalna w przedsiębiorstwie

Analiza marginalna (SAMUELSON 1998) jest jedną z metod pozwalającą wyszukać optymalny wariant wyboru w przedsiębiorstwie. Jak podaje Samuelson, w analizie marginalnej rozpatrujemy niewielkie zmiany decyzji badając czy dana zmiana przyczyni się do osiągnięcia założonego celu w większym stopniu. Założenia w analizie…Całe wypracowanie →