Posts Tagged: św. Jan

Apokalipsa św. Jana – Czterech jeźdźców Apokalipsy – Streszczenie. Znaczenie symboliczne wizji

Święty Jan w widzeniu Czterech jeźdźców Apokalipsy opisuje Baranka, który otwiera kolejne pieczęci. Gdy Baranek złamał pierwszą z siedmiu pieczęci, którymi zapieczętowana była księga przeznaczeń, wówczas św. Jan usłyszał słowo Przyjdź wypowiadane przez jedno z czterech zwierząt apokalipsy (lew, wół,…Całe wypracowanie →

Apokalipsa św. Jana – Geneza i cel oraz sposób obrazowania w Apokalipsie. Dlaczego koniec świata ma napawać nadzieją?

Przyczyną powstania Apokalipsy było prześladowanie pierwszych chrześcijan przez cesarstwo rzymskie. Główny cel – św. Jan pragnął podtrzymać chrześcijan na duchu, pragnął pokazać, że tragiczne wypadki są jedynie punktem wyjścia do przyszłego zwycięstwa, objawiając im wspaniałą przyszłość na końcu wieków. Sposób…Całe wypracowanie →

Św. Jan – Pierwszy List św. Jana Apostoła – Jakie cechy miłości wymienia św. Jan? Odszukaj w tekście św. Jana cechy gatunkowe listu

Pierwszy List św. Jana Apostoła mówi o miłości Boga do człowieka oraz o miłości człowieka do Boga i bliźniego. Miłość Boga jest fundamentem i źródłem miłości bliźniego. Miłość nie tylko łączy nas z Ojcem i Synem tu na ziemi, jest…Całe wypracowanie →