Posts Tagged: racjonalizm

Oświecenie – prądy umysłowe epoki

Racjonalizm – główny nurt myślowy epoki. Eksponuje rolę rozumu w dochodzeniu do prawdy i wiedzy, odrzuca wszystkie przesądy i zabobony. Początek racjonalizmowi dał francuski filozof, Kartezjusz. Jego słowa myślę więc jestem podkreślały znaczenie  i możliwości ludzkiego umysłu, uznawały rozum za najbardziej…Całe wypracowanie →