Posts Tagged: mickiewicz romantyczność

Adam Mickiewicz – Romantyczność – Jakie dwa punkty widzenia przedstawia Mickiewicz w balladzie?

Ballada Adama Mickiewicza Romantyczność zawiera polemikę klasyków z romantykami. Poeta przedstawia w niej dwa punkty widzenia: romantyczny i klasyczny. Romantyczny oparty jest na wierze, sercu i intuicji. Romantycy przekonani byli o wyższości poznania intuicyjnego nad rozumowym. Wiersz więc zawiera krytykę…Całe wypracowanie →

Romantyczność – Opisz jak najdokładniej reakcję świadków wobec zjawy zmarłego Jasieńka – Adam Mickiewicz

Utwór Adama Mickiewicza Romantyczność jest balladą, która pokazuje obłąkaną dziewczynę Karusię, rozmawiającą ze swym zmarłym kochankiem oraz reakcję świadków wobec zjawy zmarłego. Bohaterka Karusia przeżyła nieszczęśliwą miłość. Cierpienie po stracie kochanka, doprowadziło ją do obłędu. Co noc we śnie widzi…Całe wypracowanie →

Władysław Broniewski – Ballady i romanse – Interpretacja

W wierszu Ballady i romanse Władysław Broniewski opisuje tragiczne losy małej Żydówki. Obłąkana z rozpaczy Ryfka, której Niemcy zabili rodziców, biega po gruzach. Przypadkowi ludzie pomagają nieszczęśliwej dziewczynce, ofiarowując jej bułkę, grosik, cosik, lecz oto przyjeżdżający SS-mani rozstrzeliwują Żydowskiego dziecko….Całe wypracowanie →

Romantyczność – Polemika klasyków z romantykami w balladzie romantycznej – Adam Mickiewicz

Balladę Adama Mickiewicza Romantyczność poprzedza motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira, będące deklaracją światopoglądu romantyka: widzę znacznie więcej oczyma romantyka niż zmysłami. Adam Mickiewicz przedstawia w utworze dwa punkty widzenia: pierwszy z nich to romantyczny, oparty na wierze i sercu, reprezentowany przez Karusię…Całe wypracowanie →