Posts Tagged: jarosław iwaszkiewicz

Lato 1932 – Interpretacja – Jarosław Iwaszkiewicz

Wiersz Jarosława Iwaszkiewicza Lato 1932 przedstawia świat wewnętrznych przeżyć człowieka, lęków i niepokojów metafizycznych. Poeta posługuje się sugestywnymi obrazami i symboliką mocnych pejzaży. Utwór ma nastrój przygnębiający, podmiot liryczny przyjmuje postawę rezygnacji i zniechęcenia, zadaje dramatyczne pytania dotyczące sensu istnienia,…Całe wypracowanie →

Peter Breugl Ikar, Jarosław Iwaszkiewicz Ikar – Porównanie

Los bohatera: obraz Petera Breugla Ikar: śmierć w wyniku zepsucia skrzydeł (bezsensowna) opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Ikar: śmierć z rąk gestapowców (bezsensowna i niepotrzebna) Reakcja otoczenia: obraz Petera Breugla Ikar: obojętność opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Ikar: obojętność Postawa twórcy: obraz Petera Breugla…Całe wypracowanie →