Posts Tagged: inny swiat obraz obozow sowieckich

Inny świat – Nieludzki obraz obozów sowieckich – Gustaw Herling-Grudziński

Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to przykład literatury łagrowej, opisującej dramatyczne przeżycia autora z więzień i obozów sowieckich, jak też jest towarzyszy. Akcja utworu obejmuje lata 1940-42, czyli od momentu osadzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w więzieniu w Witebsku – koniec 1940 r.,…Całe wypracowanie →