Posts Tagged: apokalipsa

Apokalipsa św. Jana – Czterech jeźdźców Apokalipsy – Streszczenie. Znaczenie symboliczne wizji

Święty Jan w widzeniu Czterech jeźdźców Apokalipsy opisuje Baranka, który otwiera kolejne pieczęci. Gdy Baranek złamał pierwszą z siedmiu pieczęci, którymi zapieczętowana była księga przeznaczeń, wówczas św. Jan usłyszał słowo Przyjdź wypowiadane przez jedno z czterech zwierząt apokalipsy (lew, wół,…Całe wypracowanie →

Apokalipsa św. Jana – Geneza i cel oraz sposób obrazowania w Apokalipsie. Dlaczego koniec świata ma napawać nadzieją?

Przyczyną powstania Apokalipsy było prześladowanie pierwszych chrześcijan przez cesarstwo rzymskie. Główny cel – św. Jan pragnął podtrzymać chrześcijan na duchu, pragnął pokazać, że tragiczne wypadki są jedynie punktem wyjścia do przyszłego zwycięstwa, objawiając im wspaniałą przyszłość na końcu wieków. Sposób…Całe wypracowanie →