My i wy – jako Manifest młodego pokolenia -Aleksander Świętochowski

Manifest młodego pokolenia, pióra Aleksandra Świętochowskiego My i wy ukazał się w Przeglądzie Tygodniowym w 1871 r. Przeciwstawiając się zarzutom konserwatystów na program i działalność młodych, autor zdefiniował oba obozy. Świętochowski swoje pokolenie, czyli młodych nazwał orędownikami postępu. Ich program to założenia i…Całe wypracowanie →

Miłosierdzie gminy – Problematyka. Ironiczna wymowa tytułu – Maria Konopnicka

Nowela Miłosierdzie gminy Marii Konopnickiej ukazuje tragiczny los zawadzających wszystkich starców. Autorka zwraca uwagę na negatywne skutki nadużycia jednej z idei pozytywizmu, postulatu filantropii, polegającej na bezinteresownej pomocy najuboższym. Słowo miłosierdzie przybiera tu odcień ironiczny, tak naprawdę zachowanie szwajcarskich gospodarzy i gminy…Całe wypracowanie →

Filozofia pozytywizmu

Filozofia pozytywizmu obejmuje następujących przedstawicieli i kierunki: Francuz August Comte – sformułował podstawy pozytywizmu w swoim dziele Kurs filozofii pozytywnej. Jest on właściwym twórcą pozytywizmu, autor dzieł: Rozprawa o duchu pozytywnym i System polityki pozytywnej. Według jego teorii pozytywny to realny, ścisły…Całe wypracowanie →

Kordian – Przygotowanie jako polityczny komentarz do Kordiana – Juliusz Słowacki

Kordian Juliusza Słowackiego zawiera analizę rzeczywistych, zdaniem poety, przyczyn klęski powstania listopadowego. Właśnie Przygotowanie Kordiana jest poetyckim i politycznym komentarzem do całego dzieła, jest krytyką przywódców powstania i oceną samego powstania. Akcja Przygotowania w Kordianie rozgrywa się w noc sylwestrową 1799 r. w Karpatach,…Całe wypracowanie →