język niemiecki

Stanisław Barańczak – NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Dlaczego podmiot liryczny zwraca się do Boga i do czego jest potrzebna wiara?

Podmiot liryczny, w wierszu Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, jest człowiekiem wierzącym, ale poszukującym Boga. Zwraca się do Stwórcy, aby ujawnił się i pokazał ludziom. Pragnął tego, gdyż myślał, iż ludzie poprzez wiarę w Boga, będą szczęśliwi…Całe wypracowanie →