Polski, Matematyk, Angielski, Niemiecki

Posty otagowane norwid fortepian szopena

Mochnacki – Obrazy z przeszłośc...

Obrazy z przeszłości zawarte w wierszu: walki niepodległościowe powstanie listopadowe kampania napoleońska 1808-1809 koncert Jankiela z Pana Tadeusza Fortepian Szopena Norwida 1832 r. Maurycy Mochnacki koncertował w Metzu upadek ojczyzny

Cyprian Kamil Norwid – życiorys...

Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 r. na Mazowszu we wsi Laskowo-Głuchy. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Miał czworo rodzeństwa. Wcześnie stracił rodziców, a potem był wychowywany przez babkę. Już jako dziecko przejawiał zainteresowania literaturą i malarstwem oraz zdolności artystyczne. Uczył się w Warszawie w Gimnaz [...]

Cyprian Kamil Norwid – Fortepia...

Fortepian Szopena Norwida powstał na przełomie 1863/64 roku. Bezpośrednim powodem napisania wiersza było wyrzucenie fortepianu na bruk przez żołnierzy carskich z pałacu Zamoyskich. Był to odwet za strzały oddane do gubernatora Berga, właśnie z okien tego pałacu. To wydarzenie wywołało wspomnienie spotkania poety z Fryderykiem Szopenem na kilk [...]