Odrodzenie

Renesans. Sztuka renesansu

Sztuka renesansu charakteryzowała się prostotą, umiarem, spokojem, harmonią. Pojawiła się tendencja do naśladowania form antycznych. Zarówno w architekturze, jak i w rzeźbie sięgnięto do wzorów starożytnych Greków i Rzymian. Artyści – malarze i rzeźbiarze, starali się ukazać w sposób realistyczny…Całe wypracowanie →

Renesans. Reformacja – luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

Reformacja była ruchem religijno-społecznym dążącym do wprowadzenia wielu reform w kościele. W okresie średniowiecza Kościół był największym autorytetem, lecz nadużycia władzy oraz ogromne bogactwa papieży zaczęły pod koniec epoki budzić oburzenie. Reformacja jest właśnie buntem przeciwko władzy Kościoła. Reformację zapoczątkował…Całe wypracowanie →

Renesans. Filozofia renesansu

Humaniści odwoływali się w swoich poglądach do filozofii mającej swój początek a antyku, głównie do epikureizmu i stoicyzmu. Nadawali nowego sensu ideom starożytnej filozofii. Epikureizm – prąd filozoficzny, którego twórcą był grecki filozof – Epikur. Głosił on potrzebę rozważnego dążdenia…Całe wypracowanie →

Odrodzenie w Polsce

Polski renesans trwał od połowy XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku. Największy i najwspanialszy okres rozkwitu polskiego odrodzenia przypada na wiek XVI, nazwany złotym wiekiem kultury polskiej. Było to za panowania króla Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta…Całe wypracowanie →

Elegia XII – O sobie samym do potomności – Interpretacja – Klemens Janicki

Wiersz Klemensa Janickigo Elegia VII ma charakter autobiograficzny. Jest cennym źródłem informacji o życiu poety. Podmiot liryczny kieruje swój utwór do potomnych, na co wskazuje tytuł. Pisząc go ma świadomość nieuchronnie zbliżającej się śmierci. Pierwsza strofa zawiera informacje dotyczące miejsca…Całe wypracowanie →

Gargantua i Pantagruel – Problematyka – Francois Rabelais

Dzieło Francoisa Rabelais’go Gargantua i Pantagruel jest powieścią fantastyczno-satyryczną. Przedstawia dzieje niecodziennych bohaterów, ojca i syna, długowiecznych i dobrodusznych olbrzymów, dla których obżarstwo i picie jest najważniejsze. Głównym celem autora było: ukazanie społeczeństwa w krzywym zwierciadle satyry scholastycznego nauczania zacofania…Całe wypracowanie →