Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – techniki pomocne przy pisaniu rozprawki – angielski

Warto zastosować poniższe techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw na pisemnej maturze rozszerzonej z angielskiego.

Przede wszystkim, zanim zaczniesz pisać rozprawkę, najpierw się porządnie przygotuj! Wypisz argumenty, zastanów się nad ciekawą myślą we wstępie i logicznym podsumowaniem. Robienie notatek przed stworzeniem rozprawki powinno stać się nieodłącznym elementem jej tworzenia! Znacznie zyskasz na czasie, a tworzenie wypowiedzi stanie się bardziej sprawne.

WSTĘP

Wstęp to nic innego jak postawienie problemu, zaznajomienie czytelnika z tematem. Poniżej kilka pomysłów na wygląd takiego wstępu:

– postawienie pytania retorycznego – np. wypracowanie o samochodach można rozpoczać od pytnia: Can you imagine your life without cars?

– sformułowanie ogólnego sądu: It is believed that in 2050 there will be flying cars.

– odwołanie się do powszechnie znanego zjawiska lub faktu: Most people seem not to realise that health should be the most important issue.

– zacydowanie myśli/powiedzenia: Two years ago someone said that…

ROZWINIĘCIE

W rozwinięciu, zdający przedstawia argumenty za i przeciw oraz ich uzasadnienie. Zanim zaczniesz tworzyć tą część, zgodnie z zasadą robienia krótkich notatek przed rozpoczęciem pisania całej rozprawki, zanotuj jak najwięcej argumentów i wybierz najbardziej przekonujące. Nie mogą być one zbyt banalne! Brak ci pomysłów? Zastanów się jakie zalety lub wady dostrzegliby twoi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo bądź przyjaciele. Nie patrz na zagadnienie tylko ze swojego punktu widzenia!

ZAKOŃCZENIE

To zajęcie stanowiska wobec tematu. Jak już wspominaliśmy, zdający może albo przyjąć neutralną opinię, albo opowiedzieć się za jakąś opinią lub przeciw niej.

Zobacz również:

Jak napisać rozprawkę na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Typy rozprawek na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Ocena treści rozprawki na maturze z angielskiego, czyli jak będziesz oceniany -> TUTAJ

Co to jest teza i antyteza w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Jaki powinien być styl wypowiedzi w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Rozprawka typu za i przeciw na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Częste błędy popełniane przy pisaniu rozprawki na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Przydatne zwroty, wyrażenia i spójniki, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Rozprawka typu opinion essay na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay -> TUTAJ

Przydatne zwroty, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *