Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – plan rozprawki typu za i przeciw – angielski

Oto plan rozprawki typu za i przeciw:

1) WSTĘP

Akapit 1: Ogólne przedstawienie zagadnienia zawartego w poleceniu. Zdający nie prezentuje swojej opinii. Należy tu przytoczyć ogólne informacje na temat prezentowanej kwestii.

2) ROZWINIĘCIE

Akapit 2: Argumenty pozytywne – tzw. za + ich uzasadnienie z przykładami

Akapit 3: Argumenty negatywne – tzw. przeciw + ich uzasadnienie z przykładami

3) ZAKOŃCZENIE

Akapit 4: Podsumowanie, w którym zdający albo prezentuje zrównoważony osąd, albo przedstawia swoje pozytywne lub negatywne stanowisko

Zobacz również:

Jak napisać rozprawkę na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Typy rozprawek na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Ocena treści rozprawki na maturze z angielskiego, czyli jak będziesz oceniany -> TUTAJ

Co to jest teza i antyteza w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Jaki powinien być styl wypowiedzi w rozprawce na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Rozprawka typu za i przeciw na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Częste błędy popełniane przy pisaniu rozprawki na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Przydatne zwroty, wyrażenia i spójniki, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw -> TUTAJ

Rozprawka typu opinion essay na maturze z angielskiego -> TUTAJ

Schemat, plan rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay -> TUTAJ

Przydatne zwroty, które możesz wykorzystać przy pisaniu rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay -> TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *