Czas Past Continuous – budowa, zastosowanie – angielski gramatyka

Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to obok Past Simple kolejny czas wyrażający przeszłość. Zbudowany jest z podmiotu, następnie odpowiadającego mu czasownika to be w czasie przeszłym, a kolejno czasownika z końcówką -ing. Zwróć uwagę na odmianę czasownika to be w czasie przeszłym:

Liczba pojedyncza

I – was

you – were

he/she/it – was

Liczba mnoga

we – were

you – were

they – were

Przykładowo: I was eating in the kitchen as seven o'clock yesterday evening (Jadłam w kuchni o 7 godzinie wczorajszego wieczoru)

They were playing all morning (Oni grali cały poranek)

Podmiot + was/were + czasownik-ing 

  • PYTANIA/PRZECZENIA

Tworząc pytania w czasie past continuous, musimy zamienić kolejność słów wysuwając czasownik was/were na początek zdania, po czym stawiając podmiot z czasownikiem z końcówką -ing.

Przykładowo: Was Henry reading all day? (Czy Henry czytał cały dzień?)

Stworzenie przeczenia jest równie łatwe. Po prostu musimy wstawić wyrażenie "not" po czasowniku was/were.

Przykładowo: They weren't talking to me all night. (Oni nie rozmawiali ze mną całą noc)

  • ZASTOSOWANIE

​Skoro już wiemy jak wygląda budowa zdania przy użyciu czasu past simple oraz jak tworzymy pytania i przeczenia, przejdźmy do jego zastosowania.

1) czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości. Nie wspominamy kiedy dokładnie czynność się zaczęła i kiedy skończyła -> At five o'clock yesterday morning I was watching TV (O piątej, wczoraj rano oglądałam TV)

2) czynności, które trwały i zostały w jakiś sposób przerwane przez krótszą czynność. Do określenia trwających czynności stosujemy czas past continuous, zaś dla czynności, które je przerwały – czas past simple. -> He was eating when Tom opened the door. (Jadł, kiedy Tom otworzył drzwi)

Bardzo istotne jest zastosowanie wyrażeń when (kiedy) lub while (podczas gdy).

3) dwie lub więcej czynności, które dzieją się jednocześnie -> She was talking with Tom while she was driving to work (Rozmawiałam z Tomem podczas gdy jechała do pracy)

4) opisujemy atmosferę, otoczenie itp. we wstępie opowiadania zanim przejdziemy do opisywania najważniejszych wydarzeń -> One day, Adam was walking down the street… (Pewnego Dnia, Adam szedł w dół ulicy…)

5) z wyrażeniami: while, when, as, all morning/evening/day/night 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *