Posts Tagged: wynik finansowy

Próg rentowności

Próg rentowności, nazywany również punktem wyrównania, ukazuje minimalną wielkość produkcji, przy której firma będzie w stanie pokryć wszystkie koszty stałe i zmienne. Innymi słowy, jest to punkt, przy którym wynik finansowy przedsiębiorstwa wynosi 0. Q=FC/(P-VC) Chcąc zmniejszyć próg rentowności, przedsiębiorstwo musi…Całe wypracowanie →