Posts Tagged: teoria czystej formy

Szewcy – Realizacja teorii czysta forma – Stanisław Witkiewicz

Dramat Stanisława Witkiewicza Szewcy jest próbą realizacji teorii tzw. czysta forma, można w nim odnaleźć kilka elementów tej koncepcji. Utwory w czystej formie charakteryzują się tym, że oddziaływają na odbiorcę głównie swą kompozycją, czystą konstrukcją poszczególnych elementów, a dopiero później treścią…Całe wypracowanie →