Posts Tagged: sumerowie

Osiągnięcia cywilizacyjne Starożytnej Mezopotamii – Sumerowie

Sumerowie przywędrowali na południe Mezopotamii z górskich obszarów Żyznego Półksiężyca. Są oni twórcami pierwszej oryginalnej cywilizacji, która rozwijała się w IV i III tys. p.n.e. Sumerowie nie stworzyli jednego państwa, a kilkanaście małych organizmów, które określamy mianem miast-państw (najważniejsze: Ur,…Całe wypracowanie →

Ogólna charakterystyka cywilizacji starożytnych Bliskiego Wschodu

Obszar Bliskiego Wschodu w przeważającej masie zamieszkiwały ludy semickie: Akadowie, Amoryci i Aramejczycy (spokrewnieni z Hebrajczykami). Fenicjanie zamieszkiwali wyberzeże śródziemnomorskie między Azją Mniejszą a Egiptem. Sumerowie, wraz z Semitami, zamieszkiwali południową Mezopotamię. W początkach II tys. p.n.e. na Bliskim Wschodzie…Całe wypracowanie →