Posts Tagged: słonimski elegia miasteczek żydowskich

Elegia miasteczek żydowskich – Interpretacja – Antoni Słonimski

Wiersz Antoniego Słonimskiego Elegia miasteczek żydowskich nawiązuje do kwestii holocaustu – tragedii Żydów. Poeta wspomina w utworze miasteczka żydowskie. W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy istniejące przed wojną, atmosfera w nich panująca: Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek I śpiewu…Całe wypracowanie →