Posts Tagged: renesans

Renesansowa koncepcja człowieka

Renesansowa koncepcja człowieka: W centrum człowieka powinno się stawiać jego potrzeby duchowe i materialne Bóg umieścił człowieka w środku świata Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w świecie Człowiek jest wszechstronnie wykształcony, co umożliwia mu tworzenie i budowanie nowych dzieł Człowiek odwołuje…Całe wypracowanie →

Renesans. Sztuka renesansu

Sztuka renesansu charakteryzowała się prostotą, umiarem, spokojem, harmonią. Pojawiła się tendencja do naśladowania form antycznych. Zarówno w architekturze, jak i w rzeźbie sięgnięto do wzorów starożytnych Greków i Rzymian. Artyści – malarze i rzeźbiarze, starali się ukazać w sposób realistyczny…Całe wypracowanie →

Renesans. Reformacja – luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

Reformacja była ruchem religijno-społecznym dążącym do wprowadzenia wielu reform w kościele. W okresie średniowiecza Kościół był największym autorytetem, lecz nadużycia władzy oraz ogromne bogactwa papieży zaczęły pod koniec epoki budzić oburzenie. Reformacja jest właśnie buntem przeciwko władzy Kościoła. Reformację zapoczątkował…Całe wypracowanie →

Renesans. Filozofia renesansu

Humaniści odwoływali się w swoich poglądach do filozofii mającej swój początek a antyku, głównie do epikureizmu i stoicyzmu. Nadawali nowego sensu ideom starożytnej filozofii. Epikureizm – prąd filozoficzny, którego twórcą był grecki filozof – Epikur. Głosił on potrzebę rozważnego dążdenia…Całe wypracowanie →

Odrodzenie w Polsce

Polski renesans trwał od połowy XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku. Największy i najwspanialszy okres rozkwitu polskiego odrodzenia przypada na wiek XVI, nazwany złotym wiekiem kultury polskiej. Było to za panowania króla Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta…Całe wypracowanie →