Posts Tagged: przyczyny wybuchu wojny

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej: zamach na arcyksięcia Franciszka Józefa Pośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej: francuska chęć odwetu za klęskę w wojnie z Prusami rywalizacja kolonialna między mocarstwami dążenie Niemiec do uzyskania stosownej ich zdaniem liczby kolonii rywalizacja…Całe wypracowanie →