Posts Tagged: podstawowe informacje

Dopełnienie – Podstawowe informacje

Dopełnienie określa rzeczownik. Odpowiada na pytania przypadków zależnych od dopełniacza do miejscownika. Rozróżniamy dopełnienia bliższe i dalsze. Dopełnienia bliższe to takie, które po przekształceniu strony czynnej na bierną stają się podmiotem. Przykładowo: strona czynna -> Budowniczowie budują most. (most –…Całe wypracowanie →

Imiesłów przysłówkowy – Podstawowe informacje

Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na: imiesłowy przysłówkowe współczesne zakończone na -ąc imiesłowy przysłówkowe uprzednie zakończone na -łszy, -wszy Imiesłowy przysłówkowe współczesne nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną orzeczniem, np. Jadąc, myślał o swoich kłopotach. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie nazywają czynność wcześniejszą od…Całe wypracowanie →

liberalizm, konserwatyzm, socjalizm – podstawowe informacje

Liberalizm to system poglądów ekonomicznych, a zarazem typ polityki gospodarczej, której założeniem jest neutralność państwa i organizacji gospodarczych oraz politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych na rynku.  Przedstawiciele liberalizmu zakładali, że każdy człowiek kieruje się zasadą korzyści materialnej. Jeśli zatem wszystkie…Całe wypracowanie →