Posts Tagged: podanie

Jak napisać podanie – Pojęcie, cechy podania

Podanie – pismo urzędowe z prośbą o coś, skierowane do władz. Może być również odwołaniem, wyjaśnieniem bądź zażaleniem. Pismo to powinno zachować: rzeczowość i zwięzłość język pozbawiony środków emocjonalnych i obrazowych stosowanie gotowych formuł stały układ elementów przejrzystość układu graficznego