Posts Tagged: obrona Józia przed formą

Ferdydurke – W jaki sposób Józio broni się przed formą? – Witold Gombrowicz

Józio, główny bohater powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke początkowo poddaje się rozmaitym manipulacjom profesora Pimki, procesowi upupienia. Przyjmuje rolę ucznia w szkole, nie potrafi przeciwstawić się silniejszej osobowości Pimki. Następnie zamieszkuje u Młodziaków, rodziny niezwykle nowoczesnej, gdzie przyjmuje rolę narzuconą mu…Całe wypracowanie →