Posts Tagged: niebo zlote ci otworze analiza

Niebo złote ci otworzę… – Interpretacja – Krzysztof Kamil Baczyński

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Niebo złote ci otworzę  przedstawia świat wojny oraz bezsilność człowieka wrażliwego wobec okrucieństwa wojny i jej skutków. Wojna spowodowała zniszczenie człowieka zarówno fizyczne, jak i dokonała ogromnych spustoszeń w sferze duchowej. Podmiot liryczny nie potrafi uwolnić się…Całe wypracowanie →