Posts Tagged: nie wierzę w nic interpretacja

Nie wierzę w nic – interpretacja – Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Sonet Kazimierza Przerwy-Tetmajera Nie wierzę w nic wyraża poczucie braku własnej wartości i umiejętności. Podmiot liryczny deklaruje, że nie wierzy w nic, nie pragnie niczego na świecie. Neguje celowość wszelkich ludzkich poczynań. Wyraża swe przekonanie o zniszczeniu wszelkich ideałów i marzeń. Marzenia porównuje do posągów wzbijających…Całe wypracowanie →