Posts Tagged: Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes – Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy – Porównanie cech Don Kichota i Sancza Pansy

Don Kichot żyjący w świecie fantazji; nie potrafi odróżnić rzeczywistości od świata fikcji literackiej przygarbiony, chudy odważny, waleczny, pragnie walczyć ze złem, postępować uczciwie i sprawiedliwie, bronić słabych jego walka skazana jest na niepowodzenie idealista, pragnący kreować świat ze swoich…Całe wypracowanie →

Miguel de Cervantes – Don Kichot z Manczy – czy Don Kichot jest wzorem rycerza? Czy postępuje zgodnie z kodeksem rycerza?

Uważam, że ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy Don Kichot, bohater powieści Migueal de Cervantesa Don Kichot z Manczy, jest wzorem rycerza. Wprawdzie, wiele argumentów przeważa na korzyść naszego bohatera. Przede wszystkim, jego obyczaje były takie same jak rycerzy…Całe wypracowanie →