Posts Tagged: manifest młodych

Oda do młodości – jako manifest młodych – interpretacja – Adam Mickiewicz

Utwór Adama Mickiewicza Oda do młodości jest dowodem ścierania się klasycznych poglądów z nowymi, romantycznymi poglądami. Wyrosła ona z doświadczeń młodzieńczej działalności Adama Mickiewicza, jest świadectwem ewolucji ruchu filomatów. Utwór łączy w sobie tradycje oświeceniowe z nowymi regułami i ideami romantyzmu….Całe wypracowanie →