Posts Tagged: kochanowski czego chcesz od nas panie

Czego chcesz od nas, Panie – Cechy stylu klasycystycznego w hymnie – Jan Kochanowski

rymy parzyste paralelizmy składniowe rytmiczność uzyskana dzięki paralelizmom składniowym składnia, słownictwo, obrazy poetyckie zachowują klasyczną jasność i prostotę jest zachowany odpowiedni styl i gatunek światopogląd – odzwierciedla szczególne widzenie świata: – pochwała Stwórcy i harmonijnego porządku świata – doskonała kompozycja…Całe wypracowanie →

Jan Kochanowski Czego chcesz od nas Panie; Krzysztof Kamil Baczyński Przypowieść; Stanisław Barańczak NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Cechy Boga we wszystkich trzech utworach

Bóg w utworze Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas Panie: wszechmocny sprawiedliwy dba o harmonię ma władzę Bóg w utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Przypowieść: wszechmocny stwórca świata nie kieruje człowiekiem odpoczywa Bóg w utworze Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć…Całe wypracowanie →