Posts Tagged: funkcje

Funkcje mechanizmu rynkowego

Mechanizm rynkowy pełni różnorakie funkcje. Oto najważniejsze z nich: 1. Rynek to forma nawiązywania kontaktów między nabywcami i sprzedawcami w celu ustalenia ilości i ceny towarów, czyli warunków wymiany 2. Rynek rozdziela zyski i straty w taki sposób, aby indywidualne…Całe wypracowanie →