Posts Tagged: dąbrowska noce i dnie

Ferdydurke – Porównaj Ferdydurke z typową powieścią realistyczną – Witold Gombrowicz

Porównaj Ferdydurke: sposób prowadzenia narracji: Maria Dąbrowska Noce i dnie – narracja 3-osobowa, narrator wszechwiedzący Witold Gombrowicz Ferdydurke – narracja pierwszoosobowa, która przedstawia świat widziany oczyma bohatera – komentarz narratora wszechwiedzącego – komentarz do przypowieści w przedmowach jednorodność gatunkowa lub…Całe wypracowanie →

Noce i dnie – Streszczenie – Maria Dąbrowska

TOM I. Bogumił i Barbara Bogumił Niechcic pochodził z ziemiańskiej rodziny szlacheckiej. Jego dziad, Maciej utrzymywał liczne kontakty w całym arystokratycznym świecie. Gościł u siebie uczonych, profesorów, artystów, działaczy politycznych. Jego poczynania doprowadziły do zubożenia rodu. Utracił część rodowego majątku….Całe wypracowanie →

Maria Dąbrowska – Biografia, życiorys, twórczość

Maria Dąbrowska – pisarka, nowelistka, dziennikarka. Urodziła się 6 października 1889 r. w Russowie, niedaleko Kalisza w rodzinie ze starymi tradycjami szlacheckimi. Jej ojciec, Józef Szumski, były powstaniec styczniowy był dzierżawcą majątków. Maria Dąbrowska otrzymała staranne wykształcenie. Ukończyła szkołę w…Całe wypracowanie →

Noce i dnie – Charakterystyka Barbary Niechcic – Maria Dąbrowska

Barbara Niechcic, bohaterka powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie jest zupełnym przeciwieństwem swojego męża, Bogumiła. To typowa introwertyczka – osoba skupiona głównie na sobie, swoich pragnieniach, uczuciach, myślach. Wiecznie niezadowolona z życia, trudno jej odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Cechą…Całe wypracowanie →

Noce i dnie jako przykład sagi rodzinnej i powieści – rzeki – Maria Dąbrowska

Powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie jest przykładem sagi rodzinnej – odmiany powieści rzeki, ukazującej losy rodziny Niechciców i Ostrzeńskich (kilka pokoleń). Spełnia wymogi gatunku pozwalające uznać ją za epopeję: jest to utwór dużych rozmiarów a dzieje bohaterów zostały przedstawione na tle przełomowych dla…Całe wypracowanie →

Maria Dąbrowska – Noce i dnie – Proces deklasacji szlachty po powstaniu styczniowym na przykładzie Niechciców i Ostrzeńskich

Powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie na przykładzie rodzin: Niechciców i Ostrzeńskich ukazuje proces przeobrażeń społecznych szlachty, dekompozycję pewnej formy życia polskiego. Szlachta to klasa, która odchodzi w przeszłość. Straciła majątki bądź na wskutek własnych zaniedbań, bądź zostały jej skonfiskowane…Całe wypracowanie →

Noce i dnie – Przedstaw ścieranie się dwóch psychik. Cechy Barbary i Bogumiła powodujące różnice w ich postawach życiowych – Maria Dąbrowska

Cechy Barbary Niechcic: typowa introwertyczka, osoba skupiona na własnych pragnieniach, przeżyciach, uczuciach z nienawiścią odnosi się do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami szacunkiem, darzy uczestników powstania styczniowego; jej zdaniem, powstanie było wielkim bohaterskim czynem za mąż wyszła…Całe wypracowanie →