Posts Tagged: czasowniki nieregularne niemiecki

Czasowniki nieregularne – Unregelmäßige Verben – niemiecki

Poniżej znajduje się zestawienie czasowników nieregularnych z niemieckiego – unregelmäßige verben . W pierwszej kolumnie znajdują się formy podstawowe czasowników, czyli bezokoliczniki. Kolejno formy używane w czasie przeszłym, a następnie imiesłowy czasu przeszłego wraz z odpowiadającymi im czasownikami posiłkowymi.