Posts Tagged: chocholi taniec

Wesele – Jak Wyspiański widzi możliwość zrywu narodowowyzwoleńczego?

Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ówczesne społeczeństwo jest zdolne podjąć walkę narodowowyzwoleńczą. By było to możliwe, potrzebna jest narodowi jedność oraz społeczna solidarność.  Właśnie w bronowickiej chacie zebrali się przedstawiciele obu reprezentatywnych warstw narodu: inteligencja i…Całe wypracowanie →